خدمات ما      

دفتر ترجمه-دارالترجمه رسمی اراک   ترجمه رسمی انواع مدارک

طبق قوانین مورد توافق کشورها، اسناد و مدارک هر کشور جهت ارائه به سفارت خانه کشور دیگر و یا طرف های تجاری خارجی باید توسط مترجم رسمی زبان مربوطه در سربرگ مترجم رسمی (که از سوی قوه قضاییه تامین می گردد) ترجمه و چاپ شود و سپس در صورت نیاز و احراز شرایط به تایید دادگستری و وزرات خارجه کشور مبدا نیز برسد. اسناد و مدارک شامل اسناد سجلی و شخصی، اسناد مالکیت، انواع مختلف ریزنمرات و گواهی نامه های تحصیلی، اسناد شرکت ها و سایر مدارکی است که در عرف حقوقی سند خوانده میشود. جهت تایید اسناد و مدارک شرایطی باید احراز گردد که توسط دستگاههای ذیربط تعیین می شود و در قسمت قوانین و مقررات تایید اسناد، در این وبسایت بطور مشروح توضیح داده شده است.


بازگشت

اطلاعات تماس

تلفن :32234510-086

09353489017

09395600533

ایمیل : info@arak-tarjomeh.ir

info@translators-club.com

آدرس : اراک، خیابان امام خمینی، جنب بانک گردشگری، ساختمان پزشکان مهر .دارالترجمه رسمی 894 اراک